Karis Vase
Karis Vase
Karis Vase
Karis Vase
Karis Vase
Karis Vase
Karis Vase
Karis Vase

Karis Vase

$19.50

Add Something Extra

Karis Vase Black and White

Bud Vase(Small) : 3.5"x2"x4.25"

Bud Vase(Medium): 4"x2.5"x5.75"

Half Vase : 4"x2.5"x8.75"